Co-ouderschap bij scheiding werkt stress verlagend voor kinderen

Co-ouderschap bij scheiding werkt stress verlagend voor kinderen

Één op de zes kinderen krijgt te maken met ouders die gaan scheiden. Zo’n gebeurtenis is enorm ingrijpend, zeker voor kinderen, want die krijgen een hoop te verduren: het wegvallen van een stabiele omgeving, eventuele verhuizingen, andere school, vrienden achterlaten, nieuwe vrienden maken, nieuwe geliefden van de ouders en nog veel meer. Ze krijgen een hoop emotie en stress te verduren. Co-ouderschap lijkt de oplossing, zo blijkt uit Zweeds onderzoek.

Co-ouderschap verminderd stress

Naast alle verliezen en veranderingen die het kind meemaakt, blijkt uit het onderzoek dat wanneer er niet voor co-ouderschap gekozen wordt, kinderen zich veel zorgen maken om de ouder die ze minder vaak zien. Ze moeten deze ouder ook langer missen, wat ook weer stress oplevert. Daarnaast vallen veel contacten met familieleden en vrienden van de ouder die ze minder zien weg. Ook dit zorgt voor stress.

Stabielere omgeving

Het onderzoek dat onder achthonderd kinderen werd gehouden, laat zien, dat bij kinderen waarbij de ouders kiezen voor co-ouderschap het stressniveau lager is dan bij kinderen wier ouders niet voor co-ouderschap kiezen. Volgens het Zweedse onderzoek neemt de stress af bij kinderen die met beide ouders goed contact hebben.

Hun omgeving is stabieler, de leefomstandigheden veranderen een stuk minder en de kinderen hoeven zich geen zorgen te maken om één van beide ouders. Het onderzoek toonde tegelijk aan, dat het voor het stressgehalte van het kind niet uitmaakt of de ouders het na de scheiding onderling nog goed kunnen vinden.

Scheiden Amersfoort

Alle informatie over scheiden in Amersfoort vind u in dit artikel

Hulp Nodig?

Ik kan u helpen bij dit soort vragen. Woont u in Amersfoort of omgeving? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.