Kamer wil trouwen in gemeenschap van goederen beperken

Kamer wil trouwen in gemeenschap van goederen beperken

Er is onlangs een wetsvoorstel ingediend om voortaan niet meer automatisch in gemeenschap van goederen te trouwen. Wat houdt het wetsvoorstel in grote lijnen in? Nu is het zo dat als je trouwt en niets regelt, dus niet naar een notaris gaat om huwelijkse voorwaarden af te spreken, je automatisch in gemeenschap van goederen trouwt. Gemeenschap van goederen houdt in dat alles gezamenlijk is, vermogen maar ook schulden.

Schuld verdelen bij een echtscheiding

Stel je trouwt in gemeenschap van goederen met iemand die een studieschuld heeft van € 20.000. Bij een scheiding moet deze schuld dan verdeeld worden, hetgeen inhoudt dat een ieder een schuld heeft van € 10.000. Of stel in geval van gemeenschap van goederen neemt één van de partners een schuld mee van voor het huwelijk. Door te huwen in gemeenschap van goederen wordt deze schuld dan automatisch van beide partners. Dit is één van de argumenten voor de wijzigingen van dit wetsvoorstel dat afkomstig is van D66, PvdA en VVD. Overigens zijn genoemde partijen hier al jaren mee bezig.

Een ander argument van dit voorstel is dat bijvoorbeeld een erfenis die niet onder de uitsluitingsclausule valt, nu bij een scheiding gedeeld moet worden. Terwijl een erfenis die wel onder de uitsluitingsclausule valt, standaard wordt uitgesloten van de gemeenschap en dus bij scheiding niet gedeeld hoeft te worden. Nog een argument van de initiatiefnemers is dat Nederland een uitzondering is als het gaat om gemeenschap van goederen. Alleen in Suriname en Zuid-Afrika trouwt men net als in Nederland in gemeenschap van goederen.

Praktijk

In mijn praktijk als mediator komt het weinig voor dat er conflicten ontstaan vanwege bijvoorbeeld een erfenis die in de gemeenschap valt of bijvoorbeeld een studieschuld. Het grote verschil ligt in het feit dat er bij mediation de intentie aanwezig is om er samen goed uit te komen. En dat betekent over het algemeen geven en nemen.Bij een vechtscheiding is dat vaak niet zo en dan kan bij verschil van inzicht al heel snel de vlam in de pan slaan.

Wat is de volgende fase met betrekking tot die wetsvoorstel?

Als de meerderheid van de tweede kamer akkoord gaat met dit wetsvoorstel, zal het vervolgens voor akkoord naar de eerste kamer gaan. Pas als de eerste kamer ook akkoord gaat is de wetswijziging, na publicatie van kracht. Voorlopig is het nog niet zo ver en zijn de huidige regels van kracht.

Scheiden Amersfoort

Alle informatie over scheiden in Amersfoort vind u in dit artikel

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel?

Ik kan u helpen bij dit soort vragen. Woont u in Amersfoort of omgeving? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.