Pensioenverdeling bij een echtscheiding. Hoe dan?

Pensioenverdeling bij een echtscheiding. Hoe dan?

Er moet veel geregeld worden bij een scheiding. Wanneer je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, moet je ook rekening houden met het tot dan toe opgebouwde pensioen. Beide partners  hebben namelijk recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde deel. Het hoe en wat omtrent een huwelijk in gemeenschap van goederen en pensioenen leg ik graag uit in deze blog.

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (VPS) regelt de verdeling omtrent de pensioengelden die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd. Bedenk wel dat het hier gaat om een ouderdomspensioen dat door jouw en/of je partner opgebouwd is via een pensioenregeling bij een werkgever. Lijfrentes, levensverzekeringen en VUT-regelingen vallen niet onder de VPS.

Het ouderdomspensioen, opgebouwd tijdens het huwelijk, wordt normaal gesproken gelijk verdeeld. Ook als één van de partners geen pensioen heeft opgebouwd tijdens het huwelijk, heeft deze nog steeds recht op de helft van het opgebouwde pensioen tijdens de huwelijkse periode van de (ex)partner. De ontvanger ontvangt dit pas wanneer degene die het pensioen heeft opgebouwd ook daadwerkelijk met pensioen gaat.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Ook bij het overlijden van je voormalige partner kan het zijn dat je recht hebt op een bijzonder nabestaandenpensioen. Alleen als er sprake is van opbouw bij het partnerpensioen wordt deze uitgekeerd. Als er sprake is van een nabestaandenpensioen op risicobasis vervalt de aanspraak hierop na de scheiding.

Conversie pensioenverdeling

Er kan ook sprake zijn van conversie. Hierbij wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen gedeeld met de ex-partner, maar je krijgt een zelfstandig recht bij de pensioenuitvoerder van je ex-partner. Hierdoor ben je niet meer afhankelijk van het moment dat je ex-partner met pensioen gaat. Dit is met name handig wanneer er sprake is van een groot leeftijdsverschil tussen jou en je ex-partner. Bij conversie is het wel zo, dat bij overlijden van je ex-partner er geen uitkering van een nabestaandenpensioen plaatsvindt.

Met mediaton afwijken van de wet.

Wanneer je een mediator inschakelt voor je scheiding kunnen we met beide partijen zelf bepalen hoe we de pensioenuitbetalingen regelen. Dit stemmen we af op jullie persoonlijke situatie waarbij we rekening houden met jullie leeftijd, het wel of niet hebben van minderjarige kinderen en de duur van het huwelijk. De verdeling van pensioenen bij een echtscheiding kunnen in de toekomst voor veel frustratie zorgen. Het is daarom erg belangrijk dat je je hierover goed laat informeren en begeleiden.

De door jullie gemaakte afspraken over het uitkeren van pensioenen nemen we op in een convenant. Wanneer we hebben besloten dat er verevening plaatsvindt van de pensioenen, dient de pensioenuitvoerder hiervan op de hoogte te worden gesteld. Hier bestaat een speciaal formulier voor waarmee we de pensioenuitvoerder op de hoogte moeten stellen. De uitvoerder krijgt ook een kopie van het convenant.

Dit alles moet binnen 2 jaar na de scheiding moet plaatsvinden. Wanneer dit niet op tijd gebeurt betekent het dat alleen degene die het pensioen heeft opgebouwd het geld krijgt uitgekeerd. Het deel waar jij recht op hebt zul je dan rechtstreeks met je ex-partner moeten regelen. Of dat lukt is natuurlijk geheel afhankelijk van de manier waarop jullie destijds uit elkaar zijn gegaan.

Scheiden Amersfoort

Alle informatie over scheiden in Amersfoort vind u in dit artikel

Hulp nodig?

Er komt dus nogal wat kijken bij het verdelen van de pensioenen. En dat is slechts een onderdeel van alles wat geregeld moet worden bij een scheiding. Laat je dus goed informeren en begeleiden als je scheiden gaat. Meer weten? Neem dan contact met me op.